NL klubberne har kæmpet bravt med at få afviklet NL kampene med forsamlingsforbud på 100, men fredagens skærpede restriktioner, herunder nedsat forsamlingsforbud til 50 personer, har gjort det umuligt at gennemføre kampene. Det er derfor besluttet, at de allerede udsatte NL semifinaler, samt Mermaid Bowl aflyses og at der ikke kåres en dansk mester i 2020.

Med de nuværende smittetal taget i betragtning, så er der desværre nok forholdsvis lange udsigter til, at der er basis for lempelser i forhold til at forsamlingsforbuddet bliver løftet op til 100 igen.

DAFF og NL Udvalget afholdte derfor et møde i aftes, hvor der blev diskuteret muligheden for at afholde semifinaler og Mermaid Bowl, om de skulle udskydes eller aflyses. Her var alle klubber enige i at aflyse resten af sæsonen, da man alle ønskede at se frem imod at vokse sporten de kommende år.

Mermaid Bowl var planlagt til den 3. oktober på Vejle Atletik Stadion, og alle NL klubberne er enige om, at hvis vi ikke kan spille Mermaid Bowl den dag, så må vi aflyse. For hver dag vi forlænger sæsonen, vil det påføre klubberne økonomiske omkostninger, penge som i sidste ende ville skulle findes fra andre steder i budgetterne. Så med lange udsigter til en åbning i forsamlingsforbuddet, er det nødvendigt at aflyse nu, med henblik på fremtiden for National Ligaen.

Vi er utrolig kede af, at det desværre ikke er muligt at gennemføre National Ligaen under de restriktioner der pt er gældende for dansk sport. Vores semifinaler blev i forrige weekend aflyst med meget kort varsel, da Mette Frederiksen fredag kl. 14:00 annoncerede de nye skærpelser, hvor vi havde de 2 semifinaler planlagt til dagen efter” udtaler Formand for NL Udvalget, Casper Reinhardt. “Vi håber på at der i 2021 igen vil være mulighed for at afvikle vores sport på højt internationalt niveau i Danmark” afslutter han.

Fra DAFFs side skal der lyde stor ros til NL klubberne og deres frivillige, for deres indsats for at få afviklet en meget forkortet sæson i et år hårdt ramt af corona. “Det har været imponerende at se det engagement klubberne er kommet med for at få afviklet en forkortet NL sæson, under nogle svære forudsætninger. De har gjort et stort stykke arbejde i tilse, at alle gældende corona retningslinjer er efterlevet, så kampene har kunnet gennemføres på samfundsansvarlig måde” siger DAFFs Direktør Lars Carlsen. “Det skal der lyde stor tak for til klubberne”.

Nu ser vi frem mod 2021, hvor vi håber på der igen vil være mulighed for at invitere tilskuere og fans til vores kampe, så de kan opleve amerikansk fodbold på højt niveau live på stadion.